VerBOUWgarantie

De VerBOUWgarantie
Een verbouwing is een kostbare aangelegenheid. Kies daarom voor zekerheid en sluit voor de verbouwing start de VerBOUWgarantie af. Maar let op: de VerBOUWgarantie kan alleen worden afgesloten bij een BouwGarant-aannemer. De zekerheden van de VerBOUWgarantie

Gebreken na oplevering.
Als u zichtbare kwaliteitsgebreken constateert en uw aannemer kan deze niet herstellen, dient u dit binnen zes maanden na oplevering te melden bij BouwGarant. Dan worden de kosten van herstel vergoed.

Gebreken in de constructie.
Sommige gebreken zitten in de constructie: fundering, dragende delen, vloeren of muren. Als u dergelijke gebreken constateert en uw aannemer kan deze niet herstellen, dient u dit binnen 18 maanden na oplevering te melden bij BouwGarant. Ook dan worden de kosten van herstel vergoed.

Faillissement van de aannemer.
Gaat uw aannemer failliet voordat hij het werk heeft kunnen afronden? De kosten voor afbouw door een andere aannemer worden vergoed.

Maximale uitkering
In alle gevallen geldt een uitkering van ten hoogste 15% van de oorspronkelijke aanneemsom tot een maximum van € 30.000 exclusief BTW. In combinatie met de BouwGarant betalingsregeling biedt dat bedrag voldoende bescherming. Als u de VerBOUWgarantie afsluit, wordt onderstaande betalingsregeling met klem aanbevolen.

Betalingsregeling voor verbouwwerken
Bij werken met een aanneemsom tot 10.000 euro betaalt u de aannemer naar rato van het uitgevoerde werk. Bij werken van 10.000 euro tot 300.000 euro betaalt u bij aanvang 10% van de aanneemsom. Tijdens de bouw betaalt u naar rato van het uitgevoerde werk. De laatste 10% betaalt u bij de oplevering.

Kosten VerBOUWgarantie
De kosten van de VerBOUWgarantie zijn gering. Zeker in relatie tot de totale kosten van de bouw of verbouwing. De kosten voor een verbouwwerk onder de VerBOUWgarantie bedragen 1,5 promille van de aanneemsom, met een minimum van 35 euro. Voorbeeld: bij een verbouwing van 40.000 euro bedragen de kosten voor de VerBOUWgarantie 60 euro. De kosten voor een nieuwbouwwerk onder de VerBOUWgarantie bedragen 3,0 promille van de aanneemsom, met een minimum van 350 euro. Voorbeeld: bij een nieuwbouw van 200.000 euro bedragen de kosten voor de VerBOUWgarantie 600 euro.

VerBOUWgarantie aanvragen
Vraag uw aannemer om het aanvraagformulier voor de VerBOUWgarantie. Of vraag hier het aanvraagformulier aan.

Let er wel op dat u zelf het aanvraagformulier naar BouwGarant stuurt voor aanvang van de werkzaamheden. De VerBOUWgarantie gaat in zodra u het certificaat heeft ontvangen en uw aannemer met de bouwwerkzaamheden begint.

Nog niets ontvangen?
Heeft u de VerBOUWgarantie aangevraagd maar nog geen certificaat ontvangen? Controleer bij de BouwGarant Servicedesk of uw aanvraag geaccepteerd is, via telefoon: 0900 224 2242, of via e-mail: info@bouwgarant.nl

home | over s. vd meer | traditionele bouw | bouwgarant | verbouwgarantie | algemene voorwaarden | adres & route | contact | disclaimer
bouwbedrijf s. van der meer  |  br├ędyk 40  |  9089 bv wytgaard  |  tel:058-255 20 70  |  fax:058-255 10 87  |  info@bbsvdmeer.nl
www.eigenwijze.nl